4. Difusió, performativitat i publicació expandida

4.3. Potencialitat transformadora de les publicacions

Els formats de publicació, i en concret aquelles publicacions que estan autoproduïdes, poden donar lloc a processos transformadors que desborden la pròpia pràctica artística i poden propiciar col·laboracions que vagin molt més enllà. Són un tipus de formats que sovint no tenen el reconeixement del qual gaudeixen altres objectes o iniciatives culturals. Podríem dir que en aparença són més modestos. Però, per contra, aquesta presència de vegades silenciosa però constant pot arribar molt més lluny i contribuir en part a transformar les històries del món. Les publicacions autoproduïdes poden contribuir a la construcció d’una cultura no hegemònica, a la preservació i el transvasament d’aquestes altres històries, d’aquestes altres vivències que ens travessen i que, creiem, haurien de ser preses en consideració.

La qüestió de la distribució de les autopublicacions és un tema extens, que pot ser interessant conèixer si es vol iniciar un projecte d’autoedició editorial de llarg recorregut, o que contempli l’edició i distribució de diferents publicacions en un període determinat. Pensant en un primer acostament a l’àmbit de la publicació editorial, ens hem volgut centrar en els aspectes de la distribució transversal de continguts, molt freqüent quan parlem dels processos activadors, i no tant de la posterior circulació, venda o intercanvi de l’objecte. En cas de voler iniciar un projecte d’autodistribució editorial, podem començar informant-nos en llibreries locals del nostre context proper, que distribueixin autopublicacions o edicions afins, i també acudint a fires i trobades d’autoedició i microedició. Així doncs, esperem que aquest material sigui d’ajuda per obrir alguns camps de possibilitat, perquè se segueixin utilitzant i reapropiant els formats de publicació en relació amb la pràctica artística.