3. Com elaborar una publicació

3.2. Fases del projecte editorial: preproducció, producció i postproducció

3.2.2. Producció

Una vegada que tenim el nostre disseny acabat, en cas de publicacions impreses hem de preparar els arxius per portar-los a la impremta. Perquè la nostra publicació quedi bé, hi ha unes especificacions tècniques que s’han de complir. Es tracta d’un conjunt de passos que es diuen arts finals. Unes bones arts finals asseguren que les nostres imatges no surtin pixelades (tret que deliberadament ho vulguem així), que no hi hagi elements del disseny que es perdin o es tallin en les vores, etc. En el punt 3.3 anotarem alguns consells per preparar-les.

Quan lliurem els nostres arxius finals a la impremta, allà procediran a la imposició d’arxius i a la impressió. És recomanable una bona interlocució amb la impremta per garantir que tot surti bé. Es recomana també demanar proves d’impressió per poder corregir, si es dona el cas, alguns aspectes que se’ns hagin passat per alt durant el disseny en pantalla. En la gràfica impresa, hi ha moltíssims factors que influeixen en el resultat final, tals com la direcció de la fibra del paper i la seva concordança amb la disposició de la pàgina i l’enquadernació. Per a aquests detalls, ens en podem informar a la pròpia impremta o en manuals específics.

Una vegada lliurats els arxius, ens podem anar preparant per a la postproducció, sobretot si aquesta serà de tipus manual o artesanal. Així, podem anar reunint els materials necessaris per plegar, enquadernar, etc. Si la nostra publicació serà digital, el procés és diferent. Els temps d’impressió no existeixen si publiquem en plataformes digitals, tot sol ser bastant immediat, encara que si hem d’adquirir algun allotjament web, cal contemplar un termini addicional per al tràmit.