3. Com elaborar una publicació

3.2. Fases del projecte editorial: preproducció, producció i postproducció

3.2.3. Posproduccció

El terme postproducció es refereix, en línies generals, al procés últim d’ajustos i preparació final dels materials tal com seran publicats. En l’àmbit editorial, postproducció són les manipulacions com el plegament de les pàgines, l’enquadernació o grapatge, el tall, les fenedures, els encartats, alguns acabats extra, com gofratges o cop sec, encunyaments, tintament de les vores de les pàgines, arrodoniment de cantonades, encartaments, afegiment de solapes, cosits, i una infinitat de detalls addicionals que hi podem incloure.

Si parlem de publicacions editorials de gran volum en exemplars i distribució, és molt probable que tota la postproducció es realitzi a la impremta, mitjançant processos automatitzats per les màquines. Si per contra parlem d’autopublicacions amb un tiratge d’exemplars limitat, els processos d’automatització no seran assequibles, ni tan sols recomanables. Amb una mica de temps i dedicació, podem assumir nosaltres aquesta última part del procés, i de pas aprendre’n un munt fent-ho. Sempre podem recórrer a mètodes do it yourself, que no tenen res a envejar als processos industrials.