3. Com elaborar una publicació

3.2. Fases del projecte editorial: preproducció, producció i postproducció

3.2.1. Preproducció

Cronograma o calendari

Tal com apuntàvem anteriorment, les nostres publicacions estan necessàriament lligades a certes constriccions i característiques de la producció. La classificació del procés editorial en tres fases coincideix amb la d’altres oficis, com l’audiovisual. Aquí ens centrarem en els aspectes propis que afecten la gràfica impresa.

Una vegada que tenim clara la idea, ens llançarem a la fase de preproducció. A partir d’aquí hi ha una sèrie de processos que requereixen una certa organització si volem arribar a temps a la nostra data de lliurament. La manera en què ens organitzem dependrà de l’estil de cadascuna, però una cosa realment útil és mirar d’anotar tot el que necessitem fer per aconseguir acabar la nostra publicació, i assignar a cada part un temps determinat; això és el que anomenem cronograma o calendari de producció.

A continuació, apuntem una idea possible de cronograma:

  1. Reunir el material necessari previ al disseny (textos, imatges i altres)
  2. Disseny i maquetació
  3. Últims retocs de disseny i arts finals (descriurem més endavant què són)
  4. Portar-ho a la impremta i contemplar el termini d’impressió
  5. Manipulacions finals de la publicació
  6. Preparatius de la presentació, en cas que n’hi hagi
  7. Pla de distribució, en cas que vulguem difondre la publicació
  8. També és aconsellable guardar un termini extra per a possibles imprevistos, ja que qualsevol demora pot influir en el termini final

Predisseny i disseny

En aquesta fase, primer comprovarem si realment tenim suficient informació per explicar la nostra història. Es tracta d’un moment d’avenç no estrictament lineal, ja que en desenvolupar les idees, sigui a través de textos o d’imatges, poden sorgir nous reptes, mancances, o fins i tot possibles capgirells en la idea original. Tal vegada tinguem tota la informació que necessitem, o pot ser que, per contra, hàgim de recórrer a altres passos previs al disseny, com fotografiar materials que faltin, acabar d’escriure alguns textos, etc. També va bé cada cert temps aplicar una mirada més panoràmica, per comprovar que el projecte segueix sent factible. Això ens ajudarà també al fet que la idea al final estigui ben expressada.

Quan realitzem el disseny, és possible que canviïn la mida final de la publicació, el nombre de pàgines o fins i tot l’aspecte dels colors, entre altres. Tot això pot modificar sensiblement el pressupost inicial, per la qual cosa aquí, abans de lliurar-ho a la impremta, tornarem a realitzar les consultes pertinents.