4. Art computacional i interactiu

4.2. Net.art

4.2.1. Introducció

La dècada dels anys noranta es va convertir en una època de transició en l’art computacional: les exposicions seguien sense oferir els resultats esperats per galeries i museus. La World Wide Web feia els seus primers passos públics el 1994: Netscape presentava el seu primer navegador comercial, la qual cosa va obrir noves possibilitats de comunicació fora dels àmbits científics o acadèmics, encara que el seu aspecte estètic inicial no resultava convincent ni atractiu. Les pàgines web i el correu electrònic es van configurar com a forts transmissors de conceptes i àgores d’artistes. Aquest intercanvi d’idees va oferir a totes les pràctiques creatives (digitals o no) fòrums d’expressió oberts i fructífers en una fase en què es dubtava de:

  • El grau d’acceptació de la www per part de l’usuari.
  • Les possibilitats reals de l’hipertext, basat en els plantejaments exposats en els anys quaranta per Vannevar Bush i en els cinquanta per Ted Nelson. La narració no lineal s’havia experimentat en obres literàries com Rayuela, de Julio Cortázar (1963), però aquesta característica, sumada a la vinculació de cada document digital, obligava a realitzar una important tasca d’aprenentatge i assimilació del nou sistema.