1. Definició de sector privat

1.1. Origen històric del concepte de «privat» i la seva vigència

Es defineix com a privat el que es contraposa al públic, el que s’executa a la vista de pocs i és individual. Tal com ho defineix el DIEC, el terme s’aplica a allò relatiu o pertanyent a un simple particular o a un grup reduït de persones. (DIEC, 2022).

D’altra banda, sector comporta una connotació pròpia de l’àmbit de l’economia. La dimensió econòmica del sector privat és una part determinada i quantificable del PIB d’un estat. Evidentment, amb el terme sector no es designa només uns béns o mercaderies, sinó també el conjunt d’accions que desenvolupen els agents que l’animen, a canvi de les quals poden rebre o no una compensació econòmica.

Una altra premissa consisteix a emfatitzar la relació del que és privat, com a adjectiu, amb el terme al qual més sovint s’associa: la propietat. La propietat privada ocupa el centre de les relacions humanes des de la Revolució Industrial i es vincula a la proliferació i afirmació del sistema econòmic que més s’ha obstinat a promoure aquest concepte: el capitalisme. Es pot trobar una referència més extensa d’aquest concepte a López (2019).