3. La professionalització en el sector privat espanyol

3.2. La professionalització del sector artístic

3.2.4. Les empreses

En l’ampli context del sector privat, és difícil proposar una visió exhaustiva del conjunt d’empreses existents o destacar exemples que siguin més significatius que uns altres. Òbviament, existeixen empreses grans les plantilles de les quals inclouen més treballadors i conseqüentment produeixen més possibilitats d’ocupació. No obstant això, com hem vist, aquest sector es nodreix principalment de petites empreses i autònoms.

Tenint en compte el nombre total d’artistes visuals a Espanya, n’hi ha molt pocs que realment tinguin èxit comercial o institucional. Entre aquests pocs trobem precisament els que disposen d’un estudi amb assistents i altres professionals que col·laboren i els ajuden a realitzar les seves obres. Una figura com l’studio manager a Espanya no és tan comú com ho és l’assistent d’artista. El primer implica l’existència d’un estudi en el qual cal gestionar molts professionals; el segon es refereix a un sol ajudant, més o menys fix, que ajuda l’artista en les seves produccions més complexes o quan hi ha poc temps abans del lliurament d’una obra al col·leccionista o d’una exposició. L’assistent sol col·laborar amb l’artista de manera puntual per a un projecte o una exposició. Mentre que l’studio manager manté una relació de feina continuada i part de la seva tasca consisteix a gestionar un equip que produeix els projectes de l’artista.

Existeixen estudis grans amb tecnologia sofisticada i molts professionals implicats, per exemple, l’estudi de Jaume Plensa, que realitza grans i nombroses obres en l’espai públic i en institucions privades. Aquest tipus d’estudi requereix d’eines i professionals qualificats, així com del pressupost necessari per fer front a les seves despeses.

Existeixen també empreses de transport especialitzades en art que ofereixen servei d’instal·lació d’obres en exposicions. Entre les més destacades a Espanya es troben TTI, SIT i ORDAX. Es tracta d’empreses amb molt de recorregut i professionalitat a l’hora de manipular les obres d’art. Normalment, són contractades per museus o grans institucions privades, ja que els seus serveis suposen uns costos elevats. Aquestes empreses ofereixen moltes vegades llocs de treball i permeten desenvolupar una professionalitat dins d’un context estable. És molt freqüent la figura del muntador o ajudant d’artista que treballa com a freelance quan pot o quan ho necessita, compaginant aquesta ocupació amb la seva recerca artística.

D’altra banda, hi ha empreses que es dediquen solament al disseny i muntatge d’exposicions, encara que poden coordinar o subcontractar diversos serveis relacionats amb la producció dels esdeveniments artístics (transport, disseny, etc.). Intervento és una de les més destacades en l’àmbit nacional, amb seus a Madrid i Barcelona, però hi ha múltiples estudis d’arquitectura i disseny que es dediquen al disseny i muntatge (TAT_Lab, entre altres). Finalment, Factum és una empresa molt especialitzada que es dedica a la producció d’obres d’art d’alt nivell, amb artistes molt coneguts internacionalment entre els seus clients, a través d’una sofisticada tecnologia i sabers artesanals. En el cas de tenir interès en aquest camp, és útil fixar-se en els crèdits de les exposicions on solen aparèixer totes les empreses implicades en la seva realització.