1. Definició de sector privat

1.5. Agents protagonistes del sector privat de l'art

1.5.1. Introducció

Per poder accedir no tan sols al coneixement del sector privat, sinó a formar part d’aquest, es requereix entendre quins són els rols, les professions, els títols, en definitiva, les ocupacions que aquest àmbit ofereix a totes aquelles persones que s’interessen per les arts visuals i que s’han format o s’estan formant per participar activament i professional d’aquest sector.

En aquest sector es produeixen, distribueixen i consumeixen les obres d’art antic, modern i contemporani. Segons el període històric de les obres, les maneres d’estudiar-les, les maneres de mostrar-les i el públic varien bastant, encara que, en línies generals, podem dir que els actors tenen rols i dinàmiques similars.

Els professionals i les institucions d’aquest sector es poden dividir segons tres tipus d’activitats que duen a terme:

  1. Intercanviar obres d’art en el mercat de l’art: galeries, cases de subhastes, assessors artístics, col·leccionistes, etc.
  2. Estudiar, conservar i exposar les obres d’art: indústries culturals: museus, escoles d’art, fundacions, premsa d’art, editorials d’art, etc.
  3. Finançar i patrocinar les arts visuals: l’Estat mitjançant les seves administracions públiques, grans empreses privades, mecenes particulars, col·leccionistes que produeixen obres o subvencionen els artistes de manera més o menys directa.