1. Definició de sector privat

1.5. Agents protagonistes del sector privat de l'art

1.5.6. Els col·leccionistes

Encara que hauríem d’incloure els col·leccionistes en la part dedicada al mercat, ja que són els consumidors VIP, també compleixen una funció de secundar i finançar econòmicament la creació i la producció d’obres i béns culturals. Els col·leccionistes privats es divideixen en

  • Particulars.
  • Empreses: que posseeixen una col·lecció corporativa o adquireixen obres d’art per exhibir-les en les seves propietats o decorar els seus establiments.
  • Museus/fundacions: que les conserven i les exposen al públic a través d’exposicions i sovint les presten a altres institucions per als seus projectes expositius.

Moltes i molt diferents són les motivacions que animen el col·leccionista a comprar obres d’art. El gaudi de l’obra i el gaudi estètic potser són les més comunes i esteses. Pot existir un profund interès en la recerca d’un determinat artista que anima el col·leccionista a adquirir una obra i a continuar comprant més obres del mateix artista al llarg de la seva carrera. També pot ser una motivació merament decorativa (el cas més comú és la necessitat d’omplir una paret buida a casa), així com un interès cultural cap a l’art, afavorit per visites regulars a museus i galeries a la seva ciutat de residència o durant les seves vacances. Després hi ha l’estatus que confereix posseir i ensenyar les seves adquisicions als altres.

Finalment, poden existir raons especulatives, és a dir, l’interès a adquirir una obra d’art per vendre-la posteriorment i obtenir beneficis al final de l’operació. Els col·leccionistes d’aquesta categoria solen ser, en realitat, molt escassos, perquè els riscos són molt més elevats que un hipotètic retorn econòmic, encara que aquesta tipologia rep sempre una gran atenció mediàtica. Evidentment, en la seva àmplia majoria aquests col·leccionistes es limiten al mercat secundari, on el valor d’una obra és més elevat, però sobretot està més establert, enfront de la característica incertesa del mercat primari.

Per acabar, és important tenir en compte que totes aquestes motivacions no estan netament separades les unes de les altres i que en el moment de l’adquisició normalment en conviuen unes quantes a la ment del col·leccionista.