1. Definició de sector privat

1.5. Agents protagonistes del sector privat de l'art

1.5.4. Les fires d’art

Finalment, no podem deixar de parlar en aquest sector de les fires d’art, sense cap mena de dubte, les grans protagonistes de les últimes dècades, i les que més han contribuït a fer de l’art un fenomen global. Des de la primera, celebrada a Colònia el 1967, passant per ARCO el 1982, fins a la multinacional Art Basel, les fires s’han establert com a cites imprescindibles per a tots els professionals dels sectors de l’art i com a esdeveniments que atreuen molt de públic general.

D’una banda, les galeries hi acudeixen per conèixer nous clients i descobrir nous artistes; d’una altra, els col·leccionistes aprofiten l’oportunitat per veure centenars de galeries de tot el món, reunides en el mateix recinte firal durant una mica menys d’una setmana. També hi assisteixen tots els altres actors del sector de les arts per buscar i establir contactes, donant-se a conèixer per a futures col·laboracions, tancant acords i compromisos per als seus pròxims projectes (exposicions, textos, adquisicions). Al costat del programa d’exposicions, s’organitzen nombroses activitats, xerrades i trobades a les quals assisteixen professionals del sector. Els artistes assisteixen a les fires (especialment si tenen obres exposades en algun booth), ja que també ells i elles han de cuidar les seves relacions perquè, en bona mesura, en depenen futures exposicions i vendes.

Les fires són anuals i capten una gran atenció mediàtica i de públic. Ofereixen una experiència, com ho feien les grans exposicions universals, diferent de la que ofereixen les exposicions en galeries i museus. L’objectiu d’un estand de fira o booth no és el recorregut, un projecte, un relat, sinó la venda directa i a poder ser ràpida de l’obra. Tenint en compte que la participació en una fira es paga per metre quadrat, cada metre compta i representa una inversió notable que les galeries han d’aprofitar tan bé com sigui possible.

La selecció de les galeries que participen en la fira la realitza un comitè (normalment, un grup de galeristes o comissaris). Com més prestigi té la fira, més gran és el seu cost i més gran és la dificultat per accedir a aquesta com a expositor. Les fires més importants del món de mercat primari són Art Basel i Frieze; entre les de mercat secundari destaquem Tefaf Maastricht. Per a les galeries, ser acceptades per aquestes fires suposa un segell de qualitat que pot facilitar les vendes i l’accés a col·leccionistes que només es fixen en aquelles galeries admeses en determinades fires prestigioses.