2. El sector privat de l'art a Espanya

2.2. Agents destacats del sector privat espanyol

2.2.7. Assessor artístic: entre el consultor i el decorador

En un panorama amb un mercat petit, és obvi que una figura com l’assessor artístic (vegeu apartat «1.5.3. Assessor artístic») no tingui gaire difusió ni pes en aquest sector. No obstant això, no cal obviar la tasca i la influència que exerceixen moltes vegades professionals d’altres àmbits, com interioristes, decoradors o arquitectes, sobre joves col·leccionistes o compradors ocasionals. Finalment, sí que existeixen perfils de gestors/comissaris que exerceixen efectivament d’assessors d’importants grups empresarials privats. Es tracta de professionals com és el cas d’ExpoActual o Alicia Ventura para DKV Seguros.