1. Definició de sector privat

1.5. Agents protagonistes del sector privat de l'art

1.5.3. Assessor artístic

L’assessor artístic (art advisor o art consulting) és un conseller que ajuda i acompanya el col·leccionista durant les seves adquisicions. En un mercat d’art cada vegada més ampli, a vegades resulta molt difícil tenir el temps necessari per lliurar-se a una recerca que requereix d’una dedicació prolongada. Per conèixer el mercat, encara que sigui una porció d’acord amb els interessos del comprador, és necessari visitar galeries, freqüentar fires i museus, mantenir-se informat mitjançant revistes d’art i webs especialitzades. D’aquesta manera, es podrà intentar estar al corrent, formar-se una opinió i un gust adequat per poder triar unes obres per a la col·lecció.

Ara bé, l’assessor artístic és una figura controvertida, perquè no hi ha un barem objectiu per jutjar el conseller, i la qualificació d’expert d’art és ambigua, atès que és un camp extremadament ampli i fluctuant. Entre les crítiques cap a l’assessor artístic, la més feroç i estesa és que, al cap i a la fi, qualsevol persona amb un telèfon mòbil que regularment visita exposicions (i sobretot ho puja a les seves xarxes socials) pot autodenominar-se art advisor.

No obstant això, és raonable que els col·leccionistes que necessitin una segona opinió usin els serveis d’aquests professionals. Tradicionalment, un bon galerista també actua com a assessor per als seus clients més preuats; no només els intenta vendre les obres dels artistes que representa, sinó que també els aconsella perquè reuneixin una col·lecció pertinent i diferenciada, i els proposen obres d’altres artistes significatius.