3. Metodologia

3.6. L’observació participant

Introducció

L’observació participant és una tècnica molt útil per estudiar el que és simbòlic, els ritus socials, les normes, els símbols o les pautes d’interacció dels actors d’interès. Consisteix a utilitzar la visió, la interacció i la conversa per recollir informació sobre una sèrie de fets que posteriorment s’analitzen.