2. Construcció del marc teòric

Introducció

En aquest apartat s’intentaran respondre dos blocs de preguntes. El primer té a veure amb conèixer l’estat de la qüestió, i respon a preguntes com: quin és el context acadèmic de la meva recerca?, existeixen recerques similars realitzades en el passat?, com trio una teoria que m’ajudi a dissenyar la metodologia i interpretar la informació que reculli? El segon, per la seva banda, es dedica a resoldre la següent qüestió: quin paper jugarà la teoria social en la recerca?