3. Metodologia

3.5. Les entrevistes en profunditat

Introducció

L’entrevista en profunditat és una de les tècniques de recerca social basades en la conversa. És adequada per aconseguir discursos sobre fets quotidians o específics, d’experiències i interpretacions personals en relació amb alguna cosa, de comportaments concrets, dels interessos i opinions individuals i de les trajectòries vitals.