3. Metodologia

Introducció

Aquest apartat està dedicat a conèixer i dissenyar els instruments que permetran recollir i analitzar informació per respondre els objectius o preguntes de la investigació.