2. Anàlisi del sector públic de les arts visuals a l’Estat espanyol

2.1. Museus, centres d’art i sales d’exposicions

2.1.1. Definicions

El sector públic de les arts visuals té la seva principal representació en els museus, els centres d’art i les sales d’exposicions. Representen el principal focus de concentració cultural contemporània adreçat a un públic majoritari. La definició dels dos primers –museus i centres d’art– difereix avui dia en molt poques coses; la principal diferència acceptada és que els primers tenen col·lecció pròpia, mentre que els segons no fan adquisicions ni tenen obra en dipòsit permanent. En qualsevol cas, es tracta de centres de cultura i pensament, espais d’oci intel·lectual i d’estímul permanent de la curiositat, a més de ser generadors i articuladors de relats sobre la contemporaneïtat artística. Les sales d’exposicions, tot i que tracten d’oferir activitats periòdiques relacionades amb les mostres que exhibeixen, no tenen un programa tan ampli d’activitats teòriques i pràctiques.