1. Simetria circular i esfèrica

1.1. El cercle

1.1.4. El cercle en el món culte

Tornant al nostre esquema, podem fer una infinitat de relacions de simetries circulars en el món culte o humà. No obstant això, la pregunta subsisteix: per què s’utilitza la forma circular i no una altra? Geomètricament, hem remarcat la importància del centre com a punt invisible, que no obstant això actua com a principi generador. Al cercle, com a l’esfera, se li han associat idees de perfecció i de totalitat. No és estrany que totes les teories cosmològiques fins a Kepler es basessin en el cercle i l’esfera. El mateix Kepler va haver de lluitar contra les seves pròpies idees preconcebudes per passar del cercle a l’el·lipse, a causa de la força simbòlica de perfecció associada al cercle i a l’esfera.

La utilitat de la simetria circular és evident. Si desmuntem qualsevol màquina pertanyent a qualsevol moment de la història, ens trobem amb peces tornejades, discos, esferes…, peces de simetria circular.

1) Model copernicà d’òrbites planetàries. Imatge disponible a: https://www.biblio.com/book/revolutionibus-orbium-coelestium-libri-vi-six/d/879609465. [Data de consulta: 21.03.2020].
2) Piero della Francesca, Madonna del duque de Urbino / Sacra conversació. Imatge disponible a: https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/blog-page_340.html. [Data de consulta: 21.03.2020].
3) Pont de Kromlau , Alemanya. Imatge disponible a: https://steemit.com/spanish/@ldanielgmz/les-4-estacions-del-anus-en-el-pont-de-kromlau-alemania. [Data de consulta: 21.03.2020].