6. Paràboles i trajectòries. Catenàries i equilibris mecànics

6.6. Paraboloides

Com hem vist, els paraboloides són superfícies tridimensionals que conserven les propietats de distribució de càrregues de la paràbola i la catenària. Aquesta característica física de la forma la fa idònia per a suportar càrregues i funcionar com a element estructural. La naturalesa es basa en ella per crear formes que, d’una altra manera, serien insustentables.

1, 2) Ossos humans parametritzats. Imatge disponible a: https://www.turbosquid.com/es/3d-models/anatomy-legs-foot-bones-3d-model-1398432. [Data de consulta: 18.03.2020].
3) Cookeina speciosa; els fongs són grans generadors de formes i prova de la gran varietat d’estructures antigravitatòries de la naturalesa. Imatge disponible a: https://www.picuki.com/tag/hyphas. [Data de consulta: 18.03.2020].
4) Ipomoea violàcia; moltes flors que generen l’anomenada forma de «trompeta» són hiperboloides. Imatge disponible a: http://fotonat.org/details.php?image_id=48919. [Data de consulta: 18.03.2020].