2. Hexàgon i tessel·lacions del pla

2.1. Hexàgon. Propietats geomètriques i físiques

Un hexàgon és un polígon de sis costats i sis vèrtexs. L’hexàgon regular té els sis costats iguals amb angles iguals. Quan s’inscriu en una circumferència, aquesta passa per tots els seus vèrtexs. Està molt relacionat amb el triangle equilàter, perquè es pot dividir en sis triangles equilàters. Així mateix, en l’hexàgon s’inscriuen dos triangles equilàters majors que formen la coneguda estrella de sis puntes. També està íntimament relacionat amb la circumferència: el costat de l’hexàgon regular equival al radi de la circumferència en la qual s’inscriu. És el que mostra la sèrie d’imatges següent.

1) Masferrer, V. Modulacions sobre l’hexàgon. 2020.

Com en la resta de capítols, seguirem l’esquema proposat en la introducció per a intentar comprendre per què l’hexàgon és un patró abundant i recurrent en la naturalesa. Anirem navegant a través d’exemples visuals que ens permetin il·lustrar els tres grans àmbits d’interrelació proposats: el món físic com a pura interacció de forces, el món biològic subjecte a la selecció natural i el món humà o «culte» subjecte al que podem anomenar «selecció cultural». L’emergència d’unes formes i no d’unes altres té sempre una sèrie de condicionants: físics, biològics i culturals.