6. Paràboles i trajectòries. Catenàries i equilibris mecànics

6.10. La catenària en el món culte

Els cables estesos, les cordes o els fils amb una densitat constant i sostinguts per dos punts descriuen una corba catenària. Els trobarem en tots els cablejats, en la xarxes de ferrocarrils i elèctriques, en molts ponts penjants i en nombrosos arcs en la història de l’arquitectura. Com hem explicat abans, la catenària acomoda la forma d’una densitat lineal de massa al seu propi pes, i distribueix així els pesos de la forma més homogènia possible.

Invertida en forma d’arc, actua de la mateixa manera, distribuint de la forma més uniforme possible les càrregues que s’efectuen sobre ella, i permetent construir estructures molt elevades sense necessitat de contraforts.

1) Secció de la catedral de St. Paul. A: Addis, Bill, Building: 3,000 Years of Design, Engineering, and Construction, Phaidon, London, 2007. 
2) Catenàries en l’arquitectura de Gaudí. Imatge disponible a: http://raizde2.es/curvas-catenarias. [Data de consulta: 20.03.2020].
3) Ctesiphon, prop de Bagdad, l’Iraq, un dels arcs catenaris més antics. Imatge disponible a: http://www.atlastours.net/iraq/ctesiphon.html. [Data de consulta: 20.03.2020].