6. Paràboles i trajectòries. Catenàries i equilibris mecànics

6.7. La catenària en el món viu

La catenària s’insinua en la naturalesa. La podem trobar en tot objecte penjant que se sustenti per dos punts. El primer exemple i potser el més evident és el d’una liana en plena selva. Podríem pensar en elements de les teles d’aranya, compostes per un conjunt de catenàries. També podríem estudiar closques de diversos animals. Nombrosos exoesquelets i closques segueixen una corba catenària, però també la disposició estructural dels ossos és, en molts casos, una corba catenària.

1) Tela d’aranya. Imatge disponible a: http://www.rtve.es/noticias/20190304/telas-arana-pueden-utilizarse-como-musculos-artificiales-para-robots/1894665.shtm. [Data de consulta: 18.03.2020].
2) Lianes. Imatge disponible a: https://soloarboles.blogspot.com/2015/11/las-lianas-de-los-bosques-tropicales.html. [Data de consulta: 18.03.2020].
3) Pont penjant fet per formigues vives. Imatge disponible a: https://cnnespanol.cnn.com/video/hormigas-puente-ataque-panal-avispas-costa-rica-marabunta-legionarias-viral-pkg-digital-original. [Data de consulta: 18.03.2020].
1) Esquelet d’estegosaure. Imatge disponible a: http://clipart-library.com/dinosaur-skeleton-cliparts.html. [Data de consulta: 18.03.2020].
2) Os formiguer gegant. Imatge disponible a: http://nosoloperros.com/el-oso-hormiguero-no-es-un-oso-en-realidad. [Data de consulta: 18.03.2020].