7. Fractals i autosimilitud

7.5. Construcció i possibles materialitzacions dels fractals

Els fractals utilitzen mecanismes simples per a crear complexitat. De la mateixa manera que Pollock utilitzava la tècnica de degoteig o dripping per a «colonitzar» els seus propis llenços, hi ha innombrables vies per a generar iteracions que estimulin el nostre cervell amb patrons complexos: des de la pura repetició d’elements senzills, emulant estructures o complexos patrons naturals, a la fractalitat més conceptual.

1) Disseny d’un arbre a partir de la repetició d’un patró senzill. Dibuix propi.
2) Cristina Iglesias (2018). Entwined-Growth II and III, alumini fos i policarbonat amb pigments. Imatge disponible a: http://cristinaiglesias.com/growth-entwined/. [Data de consulta: 12.03.2020].
3) Lead Pencil Studio (2010), Senar sign II, instal·lació entre l’art i l’arquitectura, prop de Vancouver. Imatge disponible a: https://wewastetime.com/2010/11/09/. [Data de consulta: 12.03.2020].
1) Antony Gormley (2006), Loss. Interessant «pixelació» i desconstrucció de la figura humana en tota l’obra d’Antoy Gormley. Imatge disponible a: https://artfacts.net/exhibition/sculpture-21-antony-gormley/644431. [Data de consulta: 12.03.2020].
2) Xerris Simonds (1980), Dwellings, Gullin, la Xina. La ciutat dins de la ciutat. Imatge disponible a: https://www.charles-simonds.com/mobile/dwellings80s.html. [Data de consulta: 12.03.2020].
3) Gego (1969), Reticulárea. Imatge disponible a: https://gramho.com/explore-hashtag/reticul%C3%A1rea. [Data de consulta: 12.03.2020].