1. Simetria circular i esfèrica

1.2. Esfera: propietats geomètriques i físiques

1.2.1. Equidistància, superfície de revolució. Termodinàmica

L’esfera és el cercle en l’ordre dels volums. Correspon en l’espai de tres dimensions al que la circumferència en el bidimensional. Geomètricament, una esfera és una superfície de revolució i es defineix matemàticament com un conjunt de punts situats a la mateixa distància d’un punt donat, però en un espai tridimensional. De la mateixa manera que el cercle és el menor perímetre que tanca l’àrea més gran, l’esfera és la menor superfície que tanca un volum, és la forma més compacta. Es pot dir també a la inversa: l’esfera és la superfície tancada que tanca el màxim volum possible. Com anirem desenvolupant, la relació entre la geometria, la física i les formes «cultes» és estreta i molt productiva per a comprendre l’esfera.