2. Hexàgon i tessel·lacions del pla

2.2. L'hexàgon en el món com a pura interacció de forces

2.2.2. Tessel·lacions del pla

Tessel·lar el pla és recobrir-lo o pavimentar-lo amb figures que generen un patró i que creen una superfície homogènia amb una regularitat que no deixa intersticis ni superposicions entre les figures. Només hi ha tres formes de tessel·lar el pla amb figures regulars: mitjançant quadrats, mitjançant triangles equilàters i mitjançant hexàgons.

1). Zenil, H. (2011). Lo que cabe en el espacio. Mèxic: CopIt-arXives. Imatge disponible a: http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/ts0008es/ts0008es.pdf. [Data de consulta: 22.03.2020].
També hi ha tessel·lats semiirregulars, combinació de diferents polígons regulars. No obstant això, encara que el nombre de polígons regulars és infinit (fins a la circumferència), només hi ha vuit combinacions possibles de polígons regulars, que inclouen triangles, quadrats, octògons i dodecàgons.