6. Paràboles i trajectòries. Catenàries i equilibris mecànics

6.9. Paraboloides

Els paraboloides també han estat investigats en múltiples àmbits: des de la cadira de muntar, feta amb un material dúctil com el cuir, que permet gran adaptabilitat al cavall, fins a l’arquitectura en molt diverses formes i grandàries. Gaudí, Félix Candela o Frei Otto van ser arquitectes que van explorar amb profunditat les possibilitats dels paraboloides.

1) Les patates Pringles són perfectes paraboloides hiperbòlics. Imatge disponible a: https://www.freepng.es/png-ar2gi0.[Data de consulta: 20.03.2020].
2) Paraboloides en l’arquitectura. Imatge disponible a: https://metode.es/revistas-metode/monograficos/arquitectura-y-matematicas.html. [Data de consulta: 20.03.2020].
3) Dipòsit d’aigua com a hiperboloide. Imatge disponible a: https://www.researchgate.net/profile/raul_falcon2/publication/257986056/figure/fig5/as:392783090208772@1470658194444/Figura-10-Tanc-de-aigua-hiperboloide-eliptico-toro-Ciechanow-Polònia.png. [Data de consulta: 20.03.2020].